MŨI KHOAN 3XD : KHÔNG TƯỚI NGUỘI

Mô tả:

Mũi khoan Solide Carbide 3xD : Không tưới nguội

Mã sản phẩm: 5514

Giá:Liên hệ

Lượt xem:337

Hotline:

0919319419
Kinh doanh
hoangphuthinhvn@gmail.com