MŨI KHOAN 5xD : KHÔNG TƯỚI NGUỘI

Mô tả:

Mũi khoan Solid carbide 5xD : Không tưới nguội trong

Mã sản phẩm: 5515

Giá:Liên hệ

Lượt xem:356

Hotline:

0919319419
Kinh doanh
hoangphuthinhvn@gmail.com